Her kan du finde alle sangene:

Information især til musiklærere og undervisere

 

Til alle sangene er tilhørende:

 

  • Studieoptagelse med sang og musik. I kan hente den både med og uden sang – det vil sige, at I kan øve sangene til musikken med ”karaoke-metoden”.

 

  • Tekst.

 

  • Nodeark, transskription af sangene.

 

  • Finale-fil (nodeprogram), som I kan åbne og lave jeres eget arrangement i. Virker i Finale 2012 og frem.

 

  • Instruktionsvideo med forklaring og hjælp til udtale af tekst.

 

Materialet sigter primært mod folkeskolerne. Men også musikskoler og forskellige samarbejder mellem musikskoler og folkeskoler kan bruge sangene. Andre kan naturligvis også bruge de 18 sange som afsæt for socialt samvær med sang- og musikglæde som drivkraft. Det kan være foreninger, organisationer eller andre fællesskaber.

 

Sangene og undervisningsmaterialet har sproglig og musikalsk bredde og tager udgangspunkt i traditionelle sangtraditioner fra forskellige dele af verden. Materialet kan udover musikfaget også anvendes i fag som historie, geografi og samfundsfag og i tværfaglige sammenhænge.

 

 

Mere om brugen af ”Verden synger”

 

Lars Bo Kujahn, projektleder på ”Verden synger”, fortæller:

 

”Vi har været igennem op mod 100 sange, før vi fandt de 18, vi bruger her. Det er folkesange med meget stor spændvidde. Sangene repræsenterer også den kulturelle mangfoldighed, der eksisterer i de danske skoler med elever med mange forskellige kulturelle baggrunde.”

”Repertoiret her er guld værd i folkeskoler, der ikke selv har undervisningsmateriale af denne art. Man kan tænke sig, at især skoler med mange tosprogede elever vil tage imod det med kyshånd. Men det er også vigtigt at understrege, at sangene er en gave til alle danske børn. De 18 sange er musikalske postkort fra hele kloden og er med til at give skolebørn i hele landet et bredere billede af sang og musik i verden.”

”I arbejdet med sangene har niveauet og sværhedsgraden været et omdrejningspunkt. Det er svært at finde en øvre og nedre grænse. Der er nok et par af sangene, som er lige på grænsen af, hvad man kan forvente, man kan lære i folkeskolen. Men til gengæld er hovedparten af sangene meget nemme. I den ene ende har vi eksempelvis en pakistansk sufi-sang, som kræver lidt mere end blot at kunne spille nogle få akkorder. I den anden ende er der en somalisk sang, som er pentaton, og som en nybegynder på guitar vil kunne spille med på.”

 

Hvis I vil have projektet (eller dele af det) ud på jeres skole kan du kontakte Lars Bo Kujahn på: larsbo.kujahn@gmail.com

© WMCV / Ishøj Kulturskole · Vejledalen 9 · 2635 Ishøj