Medvirkende på produktionen oktober/november 2014:

 

Sangere:

 

Goldschmidt’s Musikakedemis Børnekor

Tyrkiske Kor/Ishøj Kulturskole

Fatma Zidan

Maria Kynne

Simona Sawney

Jasmina Hasanbasic

Fanar Ghali

Gergana Ørvad

Reza Shayasteh: Setar og sang

Yasar Tas: Baglama og sang

 

Orkester:

 

Adam Ørvad: Harmonika

Lars Bo Kujahn: Guitar, Qanun

Bill Irshed: Oud

Benjamin Sommer: Perkussion

Poul J. Knudsen: Guitar

 

 

Producer: Fatma Zidan

 

Projektleder: Lars Bo Kujahn

 

Nodetranskription og arr.:

Adam Ørvad og Maria Kynne

 

Lydteknik: Mikkel Anker Jensen

 

Video: Rune Rawson

 

Webdesign og implementering:

Peter Fagerdal

 

Tekst og journalistik:

Martin Blom Hansen

 

 

”Verden synger” er et undervisningsprojekt for elever i folkeskolen. Det består af i alt 18 sange fra 15 forskellige lande og musikkulturer i verden. Til hver sang er der lyd, noder, tekst, instruktionsvideo og information, så elever og lærere nemt kan give sig i kast med at synge.

Det er folkelige sange fra lande, som mange børn i Danmark har kulturel baggrund i. Det er sange, som er et kulturelt og musikalsk input til alle danske skoleelever. Det er sange, som er med til at udvide alle børns bevidsthed om verdens mange og forskelligartede kulturer. Og det er sange, som mange børn fra indvandrermiljøer kan genkende og spejle sig i.

”Først og fremmest er Verden synger etableret, fordi Danmark og danske skolebørn har brug for sange fra hele verden. Det er godt og udviklende at møde klodens mangfoldighed, musik og sang også fra ikke-vestlige lande og få mere at vide mere om den musik, der lever og eksisterer i vores indvandrerkulturer her i landet,” siger Lars Bo Kujahn, projektleder for ”Verden synger”.

Børns møde med musik er uhyre vigtig. I undervisningssammenhæng er musik og sang noget af det bedste til at skabe fællesskab, sociale relationer, selvtillid, glæde og udfoldelse. Danske børn – uanset om de kommer fra Ikast, Iran eller Ishøj - vil med ”Verden synger” møde folkesange fra Bulgarien, Tyrkiet, Pakistan, Somalia, Iran og mange andre lande. Børn med kulturel og familiemæssig baggrund i et andet land end Danmark vil genkende sangene og musikken og opleve anerkendelse af deres kultur.

 

 

Hvad er ”Verden synger”?

 

 • Et undervisningsprojekt for elever i folkeskolen og andre undervisningsinstitutioner.

 

 • Det består af 18 sange fra 15 forskellige lande og musikkulturer i verden.

 

 • Til hver sang er der lyd, tekst, instruktionsvideo og information.

 

 • Materialet er tilgængeligt december 2014.

 

 

Hvem kan bruge det?

 

 • Henvender sig til musiklærere i folkeskolen og er primært beregnet til elever i folkeskolen.

 

 • Musikskoler eller samarbejder mellem musikskoler og folkeskoler kan også bruge ”Verden synger”.

 

 • Foreninger, organisationer og andre fællesskaber kan bruge de 18 folkesange som afsæt for samvær med sang- og musikglæde som drivkraft.

 

 • Sangene og undervisningsmaterialet har sproglig og musikalsk bredde og tager udgangspunkt i traditionelle sangtraditioner fra forskellige dele af verden. Materialet kan udover musikfaget også anvendes i fag som historie, geografi og samfundsfag og i tværfaglige sammenhænge.

   

   

Hvorfor er ”Verden synger” etableret?

 

 • Formålet er at udbrede alle børns kendskab til sange fra mange forskellige lande, at øge forståelsen for andre landes kulturer og at bruge musikken og sangen som motor for oplevelsen af samarbejde og fællesskab.

 

 • Der findes meget lidt materiale af denne art til brug i folkeskolerne. ”Verden synger” bidrager med grundigt gennemarbejdede sange, indspilninger og arrangementer, som er nemt tilgængelige for musiklærere i folkeskolerne og andre skoleformer.

 

 • Projektet er med til at afspejle den mangfoldighed i sproglig og kulturel baggrund, man kan møde blandt børn og unge i mange danske folkeskoler.

 

 • At synge sammen i et kor kræver samarbejde og fællesskab. Den individuelle sværhedsgrad kan efter behov øges for de elever, som har behov for udfordringer musikalsk, sprogligt eller i forhold til det faglige baggrundsmateriale der knytter sig til hver enkelt sang.

 

 

Hvem står bag?

 

”Verden synger” er hjemmehørende i World Music Center Vest, som er en afdeling under Ishøj Kulturskole.

 

Projektet er skabt på initiativ af foreningen ”Sange fra Broen” med arbedstitel ”Tværkulturel korsang i folkeskolen”. ”Verden synger” har modtaget støtte fra Tips- og Lotto-midlerne under Undervisningsministeriet.

 

Sangene er indspillet i Ishøj Kulturskoles studie i oktober 2014. Flere af de medvirkende musikere er tilknyttet World Music Center Vest.

 

Fatma Zidan har indsamlet sangene og er producer på indspilningerne. Lars Bo Kujahn har koordineret projektet.

© WMCV / Ishøj Kulturskole · Vejledalen 9 · 2635 Ishøj